Dokumenty szkolne

STATUT SZKOŁY

 • Statut III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Wołominie – plik pdf
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wołominie – plik pdf

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

 • Program Wychowawczo – Profilaktyczny III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Wołominie – plik pdf
 • Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wołominie – plik pdf

STYPENDIUM SZKOLNE

 • Procedura przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniom – plik pdf

 • Wniosek o wypłatę stypendium na konto SP – plik pdf  
 • Wniosek o wypłatę stypendium na konto LO – plik pdf 

Wzory podań dla osób zwolnionych z WF

 • Wzór podania dla osób zwolnionych z WF na cały rok szkolny – plik pdf
 • Wzór podania dla osób zwolnionych z WF na 1 lub 2 semestr – plik pdf
 • Wzór podania dla osób zwolnionych z WF czasowo/krótkoterminowo – plik pdf
 • Wzór podania dla osób zwolnionych częściowo z WF – plik pdf

 

Skip to content