Dokumenty szkolne

STATUT SZKOŁY

  • Statut III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Wołominie – plik pdf
  • Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wołominie – plik pdf

STYPENDIUM SZKOLNE

  • Procedura przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniom – plik pdf

  • Wniosek o wypłatę stypendium na konto SP – plik pdf 
  • Wniosek o wypłatę stypendium na konto LO – plik pdf 

Wzory podań dla osób zwolnionych z WF

  • Wzór podania dla osób zwolnionych z WF na cały rok szkolny – plik pdf
  • Wzór podania dla osób zwolnionych z WF na 1 lub 2 semestr – plik pdf
  • Wzór podania dla osób zwolnionych z WF czasowo/krótkoterminowo – plik pdf
  • Wzór podania dla osób zwolnionych częściowo z WF – plik pdf

 

 

Skip to content