Opłaty

Opłata obiady:

kwiecień 2023 r. 16 dni x 8 zł = 128 zł

marzec 2023 r. 23 dni x 8 zł = 184 zł

luty 2023 r. – 10 dni x 8 zł = 80 zł

styczeń 2023 r. – 21 dni x 8 zł = 168 zł

grudzień 2022 r. – 16 dni x 8 zł = 128 zł

listopad 2022 r. – 20 dni x 8 zł = 160 zł

październik 2022 r. – 19 dni × 8 zł = 152 zł                

wrzesień 2022 r. – 15 dni x 8 zł = 120 zł

Obiad jednodaniowy – 2 dni w tygodniu zupa z dodatkiem, 3 dni drugie danie.

Od września 2022 r. obowiązuje opłata w wysokości:

  • dla uczniów 8,00 zł za jeden obiad.
  • dla pracowników 10 zł za jeden obiad.

Odpłatność za obiady wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie nr  28 1240 6074 1111 0010 7751 6092

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

  1. W przypadku przewidzianej nieobecności dziecka w szkole rezygnację z obiadu (obiadów) należy zgłosić przynajmniej dzień wcześniej do godziny 13ºº u intendenta szkoły, mailem: intendent@zs3.wolomin.org lub telefonicznie 22 787 65 47 wew. 224
  2. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady.
  3. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów rodzice (opiekunowie) proszeni są o kontakt z intendentem w terminie 3 dni poprzedzających nowy miesiąc rozliczeniowy.

Szczegółowe informacje o zasadach korzystania oraz odpłatnościach za posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej podane są w „Regulaminie korzystania ze stołówki Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie” do wglądu i zapoznania się na tablicy ogłoszeń w stołówce oraz na stronie internetowej szkoły www.zs3.wolomin.org w zakładce STOŁÓWKA SZKOLNA.

Z obiadów może korzystać każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Wołominie na podstawie:

KARTY ZGŁOSZENIA NA OBIADY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W WOŁOMINIE (do pobrania na stronie szkoły), u wychowawców klas 1 – 3 SP po zajęciach w poniedziałek, w recepcji.

Wypełnioną kartę należy przekazać do intendenta lub w sekretariacie szkoły do 7 września 2022 roku

Skip to content