Opłaty

Opłata obiady:

maj2024 r.

 • uczniowie SP – 15 dni x 8 zł = 120 zł dni bez obiadów: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 30, 31.05
 • uczniowie LO – 14 dni x 8 zł = 112 zł dni bez obiadów: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 30, 31.05
 • pracownicy – 15 dni x 10 zł = 150 zł

kwiecień 2024 r.

 • uczniowie – 20 dni x 8 zł = 160 zł
 • pracownicy – 20 dni x 10 zł = 200 zł

marzec 2024 r.

 • uczniowie – 18 dni x 8 zł = 144 zł
 • pracownicy – 18 dni x 10 zł = 180 zł

luty 2024 r.

 • uczniowie – 21 dni x 8 zł = 168 zł
 • pracownicy – 21 dni x 10 zł = 210 zł

styczeń 2024 r.

 • uczniowie – 12 dni x 8 zł = 96 zł
 • pracownicy – 12 dni x 10 zł = 120 zł

grudzień 2023 r.

 • uczniowie – 16 dni x 8 zł = 128 zł
 • pracownicy – 16 dni x 10 zł = 100 zł

listopad 2023 r.

 • uczniowie – 19 dni x 8 zł = 152 zł
 • pracownicy – 19 dni x 10 zł = 190 zł

październik 2023 r.

 • uczniowie – 22 dni x 8 zł = 176 zł
 • pracownicy – 22 dni x 10 zł = 220 zł

wrzesień 2023 r.

 • uczniowie – 15 dni x 8 zł = 120 zł
 • pracownicy – 15 dni x 10 zł = 150 zł

Obiad jednodaniowy – 1 dzień w tygodniu zupa z dodatkiem, 4 dni drugie danie.

Od września 2023 r. obowiązuje opłata w wysokości:

 • dla uczniów 8,00 zł za jeden obiad.
 • dla pracowników 10 zł za jeden obiad.

Odpłatność za obiady wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie nr  28 1240 6074 1111 0010 7751 6092

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia/pracownika, klasę, miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

 1. W przypadku przewidzianej nieobecności dziecka/pracownika w szkole rezygnację z obiadu (obiadów) należy zgłosić każdorazowo do godz. 7ºº u intendenta szkoły, mailem: intendent@zs3.wolomin.org lub telefonicznie 22 787 65 47 wew. 224
 2. Rodzice/pracownicy zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady.
 3. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka/pracownika z obiadów rodzice (opiekunowie)/pracownicy proszeni są o kontakt z intendentem w terminie 3 dni poprzedzających nowy miesiąc rozliczeniowy.

Szczegółowe informacje o zasadach korzystania oraz odpłatnościach za posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej podane są w „Regulaminie korzystania ze stołówki Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie” do wglądu i zapoznania się na tablicy ogłoszeń w stołówce oraz na stronie internetowej szkoły www.zs3.wolomin.org w zakładce STOŁÓWKA SZKOLNA

Z obiadów może korzystać każdy uczeń/pracownik Szkoły Podstawowej nr 1 oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Wołominie na podstawie:

KARTY ZGŁOSZENIA NA OBIADY w ZESPOLE SZKÓŁ nr 3 w WOŁOMINIE dostępne są do pobrania na stronie szkoły, u wychowawców klas 1 – 3 SP po zajęciach, w recepcji lub u intendenta. 

Karta zgłoszenia na obiady dla uczniów – plik pdf  lub plik word 

Karta zgłoszenia na obiady dla pracowników – plik pdf  lub plik word 

Wypełnioną kartę należy przekazać do intendenta do 7 września 2023 roku

Skip to content