Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3
mgr Jolanta Paderewska
dyżur: poniedziałek 16:00 – 17:00

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3
dr Urszula Zimińska
dyżur: wtorek 16:00 – 17:00

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3
mgr Magdalena Kowalczyk
dyżur: środa 16:00 – 17:00

Skip to content