Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”.
Ideą tego projektu jest łączenie szkół, dla których zachowanie równowagi między światem cyfrowym i analogowym jest wartością oraz umożliwienie wymiany dobrych praktyk między szkołami i innymi instytucjami. Przedsięwzięcie to ma na celu podnosić świadomość o bezpiecznym i higienicznym korzystaniu z technologii informacyjno – komunikacyjnych, wspierać szkoły w procesie tworzenia szkolnej profilaktyki e – uzależnień, przestrzeni relacji oraz bogatej alternatywy dla świata cyfrowego. W ten sposób ma też promować inicjatywy podkreślające ważność relacji osobistych w świecie cyfrowym. Ma również wzbudzać wśród uczniów, rodziców i nauczycieli zachowania prospołeczne oraz wspierać uczniów w ich rozwoju i przygotowaniu do wyzwań współczesnego świata.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi:

BAJECZNA ŚWIADOMOŚĆ

GRANIE NA EKRANIE

HELA

FONOHOLIZM

MŁODZIEŻ W PANDEMII

PROFILAKTYKA DEPRESJI

ZDROWA SZKOŁA

Skip to content