Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

PRZERWY ŚWIĄTECZNE, DNI WOLNE,
TERMINY ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

1. Wszystkich Świętych – dzień wolny 01.11.2023
2. Czwartek po Wszystkich Świętych – dzień wolny 02.11.2023
3. Piątek po Wszystkich Świętych – dzień wolny 03.11.2023
4. Zimowa przerwa świąteczna 23.12. – 31.12.2023
5. Nowy Rok – dzień wolny 01.01.2024
6. Ferie zimowe 15.01. – 28.01.2024
7.  Święto szkoły – 30 – lecie Liceum – dzień wolny 15.03.2024
8. Wiosenna przerwa świąteczna 28.03. – 02.04.2024
9. Zakończenie roku w klasach IV 26.04.2024
10. Święto Pracy – dzień wolny 01.05.2024
11. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – dzień wolny 02.05.2024
12. Święto Narodowe Trzeciego Maja – dzień wolny 03.05.2024
13. Egzamin maturalny – język polski – dzień wolny 07.05.2024
14. Egzamin maturalny – matematyka – dzień wolny 08.05.2024
15. Egzamin maturalny – język angielski PP – dzień wolny 09.05.2024
16. Egzamin maturalny – język angielski PR – dzień wolny 13.05.2024
17. Boże Ciało – dzień wolny 30.05.2024
18. Piątek po Bożym Ciele – dzień wolny 31.05.2024
19. Zakończenie roku szkolnego kl. I – III  21.06.2024
20. Ferie letnie 22.06. 31.08.2024
KLASYFIKACJA
1. Termin wystawienia ocen na I półrocze 05.01.2024
2. Klasyfikacja śródroczna 08.01.2024
3. Termin wystawienia końcoworocznych ocen w klasach IV 19.04.2024
4. Klasyfikacja roczna w klasach IV 22.04.2024
5. Termin wystawienia ocen końcoworocznych kl. I – III  14.06.2024
6. Klasyfikacja końcowa kl. I – III  17.06.2024

 

Skip to content