Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wołominie
w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca – p. Emilia Kołowrotna

Sekretarz – p. Patrycja Biernat

Skarbnik – p. Anna Rudnik

Proponowana składka na RR na rok szkolny 2023/2024 wynosi 100 zł

Wpłat na RR można dokonywać:

– u skarbnika klasowego,

– na poniższe konto bankowe:

RADA RODZICÓW SP nr 1

ul. Kazimierza Wielkiego 1, 05-200 Wołomin

Bank Pekao S.A.

85 1240 6335 1111 0011 0374 0682

(w tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

Skip to content