Posiłek w szkole i w domu

Szkoła Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wołominie uzyskała w roku 2021 dotację z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Samorząd skorzystał z procedury, jaką stworzono dla wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Pieniądze zostały przyznane w ramach działania programu pod nazwą „Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak, aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek”.

Z przyznanej samorządowi dotacji kupiono niezbędne wyposażenie kuchni szkolnej, która po wykonaniu prac modernizacyjnych mogła zostać uruchomiona

i przygotowywać dla społeczności szkolnej gorące posiłki.

Na realizację programu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wołominie gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 80 000 zł. Wkład własny samorządu to 20 270 zł. Koszt zadania zamknął się w kwocie 100 270 zł.

 

Skip to content