Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW
w III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Wołominie
w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący – p. Marcin Skonieczny

Vice – przewodnicząca – p. Katarzyna Dzięcioł

Sekretarz – p. Monika Nestorowicz

Skarbnik – p. Edyta Ciok

Proponowana składka na RR na rok szkolny 2023/2024 wynosi 100 zł

Wpłat na RR można dokonywać:

– u skarbnika klasowego,

– na poniższe konto bankowe:

RADA RODZICÓW III LO

ul. Kazimierza Wielkiego 1, 05-200 Wołomin

Bank Pekao S.A.

40 1240 6335 1111 0010 2951 4473

(w tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

Skip to content