Opieka stomatologiczna

Opieka stomatologiczna, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1078) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1199), będzie udzielana uczniom następujących szkół:

  1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie ul. Kasprzykiewicza 153,
  2. Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu ul. Cichorackiej 8,
  3. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu ul. Szkolnal,
  4. Szkoła Podstawowa w Czarnej ul. Witosa 52,
  5. Zespół Szkół nr 3 w Wołominie ul. Kazimierza Wielkiego 1.

przez lekarzy dentystów zatrudnionych w Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 2, z siedzibą w Wołominie przy ul. Wileńskiej 74

Wiecej informacj pod numerem tel. 22 787 54 16, 22 776 26 56,

Filia w Zagościńcu: (tel/fax) 22 787 75 54

www.zozwolomin.pl

Skip to content