2023/24Rok szkolnySzkoła Podstawowaważne informacje

Przekazanie Sztandaru dla SP

15 marca 2024 roku zapisał się w historii naszej szkoły, jako jeden z najważniejszych i wyjątkowych dni ! ✨

Podczas obchodów 30-lecia III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Wołominie nastąpiło oficjalne przekazanie sztandaru z wizerunkiem patrona Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wołominie. 🤝

Przyjęcie sztandaru przez szkołę jest zawsze czasem wyjątkowym i szczególnym. W dawnej Polsce sztandary były symbolem ojczyzny i walki o jej niepodległość. Obecnie sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie, a także wyrazem szacunku do patrona. 🇵🇱

Sztandar będzie zajmował szczególne miejsce w naszej szkole, a jego obecność spowoduje, że poczujemy się wspólnotą, która ma jasno określone cele i konsekwentnie dąży do ich realizacji. Uczestnictwo pocztu sztandarowego podczas uroczystości szkolnych będzie podkreślać nasze przywiązanie do tradycji, historii i wartości wpajanych podczas edukacji w naszej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wołominie. 🎓🖊

Pamiętajcie drodzy Uczniowie – warto mieć marzenia! 💫

Skip to content