Rekrutacja 2022/2023

INFORMACJA O ZAPISACH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1

im. JANA PAWŁA II w WOŁOMINIE

na rok szkolny 2022/2023

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH
W OBWODZIE SZKOŁY

1. Zgodnie z Art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

2. Zapisy do szkoły prowadzone są od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.

3. Rekrutacja odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Link do systemu rekrutacji będzie dostępny od 1 marca 2022 r. na szkolnej stronie www, ZEASiP i Urzędu Miasta. Link do systemu rekrutacji

4. Wypełnione zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i złożyć do szkoły lub podpisać w systemie Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku w systemie Profilem Zaufanym jest jednoznaczne ze złożeniem zgłoszenia i nie wymaga składania formy papierowej.

5. Zgłaszając dziecko do klasy pierwszej rodzic / prawny opiekun okazuje dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz odpis aktu urodzenia dziecka.

6. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych – Zarządzenie 32/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 31.01.2022 r.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
Złożenie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych  01.03.2022 r. – 31.03.2022 r. 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 05.04.2022 r. do godz. 11.00
Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do szkoły publicznej, do której zostało zakwalifikowane, w formie oświadczenia 05.04.2022 r. – 22.04.2022 r. 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26.04.2022 r. do godz. 11.00

7. Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wołominie należą:

Wołomin ulice:

 • Aleja Niepodległości do nr 6 i do nr 19,
 • Boczna,
 • Ciasna,
 • Chrobrego,
 • Długa,
 • Duczkowska,
 • Kazimierza Wielkiego,
 • Królowej Jadwigi,
 • Mieszka I do nr 4 i do nr 7,
 • Osiedle Słoneczna,
 • Peronowa,
 • Reja do nr 21 i do nr 20,
 • Szosa Jadowska,
 • Wąska,
 • Wileńska od nr 72 i od nr 69,
 • Zakładowa;

Nowe Lipiny ulice:

 • Duczkowska od nr 21 do nr 37 i od nr 24 do nr 54,
 • Szosa Jadowska od nr 27 do nr 47 i od nr 12 do nr 18,
 • Rodzinna.

8. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr 22 787 65 47 lub pisząc na adres: sekretariat@zs3.wolomin.org

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE
W PRZYPADKU KANDYDATA SPOZA OBWODU SZKOŁY

1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem SP1 mogą być przyjęci do klasy I podczas postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami na podstawie wniosku.

2. Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Link do systemu rekrutacji będzie dostępny na szkolnej stronie www, ZEASiP i Urzędu Miasta od 16 maja 2022 r.

3. Rodzic / prawny opiekun może złożyć wniosek od 16 maja 2022 r. do 20 maja 2022 r.

4. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć do szkoły lub podpisać w systemie Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku w systemie Profilem Zaufanym jest jednoznaczne ze złożeniem zgłoszenia i nie wymaga składania formy papierowej.

5. Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
Złożenie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych  16.05.2022 r. -20.05.2022 r. 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 24.05.2022 r. do godz. 11.00
Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do szkoły publicznej, do której zostało zakwalifikowane, w formie oświadczenia 25.05.2022 r. – 27.05.2022 r. 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 30.05.2022 r. do godz. 11.00

6. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr 22 787 65 47 lub pisząc na adres: sekretariat@zs3.wolomin.org

 

Skip to content