Matura 2023

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na której utworzona została specjalna zakładka, gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023  – www.cke.gov.pl

Harmonogram egzaminu maturalnego w 2023 r. – kliknij

Informatory o egzaminie maturalnym w formule 2023 i aneksów do tych informatorów zawierających wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 – kliknij

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 – kliknij 

Komunikat o dostosowaniach w 2023 r. – kliknij

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r. kliknij

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2023 r. – kliknij

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań egzaminacyjnych z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego – kliknij 

Materiały pomocnicze i arkusze diagnostyczne – kliknij 

Skip to content