klasa D

Przedmioty rozszerzone: historia, język polski, język angielski

Język obcy wiodący: język angielski

Język dodatkowy do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski

Skip to content