Kalendarz zebrań 2022/2023

Lp. DATA GODZ. ZEBRANIA I DNI OTWARTE
1. 12.09.2021 r. 17:00 spotkanie z wychowawcami
19:00 spotkanie Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców
2. 07.11.2022 r. 17:00 spotkanie z wychowawcami
18:00 dzień otwarty
3. 12.12.2022 r. 17:00 spotkanie z wychowawcami
18:00 dzień otwarty
4. 30.01.2023 r. 17:00 spotkanie z wychowawcami
5. 20.03.2023 r. 17:00 spotkanie z wychowawcami
18:00 dzień otwarty
6. 15.05.2023 r. 17:00 spotkanie z wychowawcami
18:00 dzień otwarty
Skip to content