„Epoka krzemu”

„Epoka krzemu” wykład dr hab. Jacka Szczytko – Fizyka z Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczniowie klas IB, IIB, IIIi naszego liceum wzięli udział w wykładzie z pokazami pt:. „Epoka krzemu – dlaczego półprzewodniki są nam dziś tak niezbędne?”. Wykład prowadził dr hab. Jaceke Szczytko, pracownik naukowy Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się w fizyce ciała stałego i półprzewodników. Wykład odbył się w ramach udziału naszej szkoła w projekcje finansowanym przez Unię Europejską,. „Fizyka – pasja – społeczeństwo” realizowanym przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W niezwykle ciekawy sposób dowiedzieliśmy się, jak działa komputer kwantowy i co to są kubity. Wykładowca w oparciu o pokazy interesująco opowiadał o zasadach działania różnych bramek logicznych. Niektórzy z nas mieli okazję po raz pierwszy oglądać urządzenia, które z pewnością podniosły wartość edukacyjną wykładu. Dały one również możliwość łatwiejszego zrozumienia prezentowanych zjawisk fizycznych, a także wzbudzały większe zainteresowanie trudnymi tematami fizycznym. W trakcje wykładu został zbudowany żywy „sumator” z uczniów. Możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu fizyki i matematyki dały również wprowadzane i tłumaczone równania Schrödingera. Wykład ciekawy i godny polecenia.

Skip to content