Ślubowanie pierwszoklasistów

W środę 13 października 2021 r. w naszej szkole miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Uczniowie klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego, w obecności Dyrekcji szkoły i wychowawców, złożyli uroczyste ślubowanie.

Zebranych powitała pani dyrektor Jolanta Paderewska kierując do pierwszoklasistów szczególnie ciepłe słowa i gratulując im wyboru szkoły. Podczas przemówienia podkreśliła ,,Zdobywajcie wiedzę rzetelnie, mądrze i odpowiedzialnie, ale nie zapominajcie o przyjaźni, prawdzie i szacunku dla drugiego człowieka.” Następnie uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, przyrzekając rzetelnie wypełniać swoje szkolne obowiązki. Powtarzając słowa roty, ślubowali z godnością reprezentować szkołę, dochować wierności jej tradycjom, postępować zgodnie z zasadami humanizmu, patriotyzmu i tolerancji oraz żyć w poszanowaniu honoru i godności drugiego człowieka.

Pierwszoklasistom, którzy oficjalnie stali się częścią szkolnej społeczności III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II życzymy, aby w czasie czterech lat nauki nie tylko zdobywali wiedzę, ale także rozwijali swoje pasje i nawiązywali przyjaźnie, które przetrwają lata.

 

Skip to content