„Na paryskim bruku”, czyli lekcja o Adamie Mickiewiczu

W takiej nietypowej lekcji w Miejskim Domu Kultury wzięli udział uczniowie klas 8 a, 8c i 8d pod opieką p. Joanny Bujniak, p. Bogumiły Kwiatkowskiej i p. Jolanty Wiczuk. Aktor warszawskiej Agencji Aktorskiej Skene – pan Edmund Skubik  przypomniał uczestnikom biografię i twórczość najwybitniejszego polskiego romantyka. Przez chwilę byliśmy w Zaosiu koło Nowogródka, w Wilnie, gdzie poeta przeżył swą młodość, następnie zostaliśmy przeniesieni w głąb Rosji, na zesłanie, do Odessy, wreszcie podróżowaliśmy po Europie, by znaleźć się w Paryżu, gdzie Mickiewicz osiadł po klęsce powstania listopadowego. Cały spektakl obfitował w teksty wielkiego poety: „Pan Tadeusz”, „Dziady”, ballada „Pani Twardowska”, czy „Stepy akermańskie”.

Drugą część stanowiły warsztaty teatralne, podczas których uczniowie mogli zapoznać się z elementami warsztatu aktorskiego.

Skip to content