Wizyta Astronoma

Podczas wakacji nasza szkoła została zgłoszona do projektu wizyt astronomów w szkołach „Astronomers in schools”, który jest prowadzony przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA). Akcja jest realizowana w ramach IAU100, świętowania stulecia Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Szkoła została zakwalifikowana do udziału w projekcie czego efektem była wizyta dr Pawła Wajera z Zespołu Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii  PAN – Centrum Badań Kosmosu.

Dla uczniów klas Ii, Id, IIi nasz Gość wygłosił wykład pt. „Życie w kosmosie”.  Podczas wykładu zaprezentował współczesny stan wiedzy dotyczący możliwości istnienia życia pozaziemskiego, postaci, które mogłoby one przybierać oraz badań, które prowadzone są, aby można było je odkryć. Wprowadzone zostały nowe pojęcia, które wiążą się ściśle z tymi badaniami, czyli, np. astrobiologii, jako nowej dziedziny nauki, egzoplanety (planety poza słonecznej), czyli planety, która obiega gwiazdę inną niż Słońce, ekosfery (strefy habitacyjnej), czyli obszaru wokół gwiazdy, w którym na planetach może istnieć woda w stanie ciekłym, oraz paradoksu Fermiego, czyli faktu, że pomimo ogromnej liczby potencjalnie możliwych do zasiedlenia światów, wciąż nie nawiązaliśmy kontaktu z żadnymi istotami.

Pan doktor Paweł Wajer zaprosił uczniów do odwiedzenia Centrum Badań Kosmosu w Warszawie, uczniowie wykazali duże zainteresowanie i chęć skorzystania z zaproszenia.

Na koniec uczniowie podziękowali Panu słodkim upominkiem i upamiętnili zajęcia wspólnymi zdjęciami.

Skip to content