Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

„Potrzeba wielkiego serca, aby nauczać młode umysły”

W jednym z ważniejszych dni w całym roku szkolnym,

Dniu Nauczyciela,

w imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły

 składamy Pani Dyrektor, Radzie Pedagogicznej,

Pracownikom administracji i obsługi

najserdeczniejsze i szczere  życzenia.

Dziękujemy za wysiłek, wkładany w wykonywanie przez Państwa

trudnej i odpowiedzialnej pracy

 

                                                                                                  Uczniowie

                                                                              III Liceum Ogólnokształcącego

                                                                                      i Szkoły Podstawowej nr 1

                                                         

Skip to content