KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II informuje, że na podstawie § 18 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69, z późn. zm.), po uzyskaniu zgody Burmistrza Wołomina zawiesza zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II na czas od 8 czerwca do 26 czerwca 2020 r.

Konsultacje dla uczniów będą realizowane online według harmonogramu – kliknij 

Skip to content